Tài liệu doanh nghiệp

Chương II: Hội nhập các chức năng vào q..

Chương II: Hội nhập các chức năng vào quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 4.89/5 (97.78%) 9 votes

Chương I Tổng quan về hệ thống thông ti..

Chương I Tổng quan về hệ thống thông tin doanh nghiệp 3.44/5 (68.89%) 9 votes
Những bố già châu Á

Những bố già châu Á

Những bố già châu Á 4.14/5 (82.86%) 14 votes
Bản tin Kinh tế số 8 – Hội MRA

Bản tin Kinh tế số 8 – Hội MRA

Bản tin Kinh tế số 8 – Hội MRA 3.88/5 (77.50%) 8 votes
20 trang đầu hiệp định TPP

20 trang đầu hiệp định TPP

20 trang đầu hiệp định TPP 4.52/5 (90.48%) 21 votes
Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử

Lập kế hoạch kinh doanh thương mại đi..

Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 3.83/5 (76.67%) 6 votes
Building Strategy Focused Organizations with the Balanced Scorecard

Building Strategy Focused Organizations with the B..

Building Strategy Focused Organizations with the Balanced Scorecard 4.43/5 (88.57%) 7 votes
Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014

Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt..

Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014 4.45/5 (89.09%) 11 votes
Chuyên đề về quy trình môi giới bất động sản

Chuyên đề về quy trình môi giới bất đ..

Chuyên đề về quy trình môi giới bất động sản 3.86/5 (77.14%) 7 votes
Digital Communications 4th Edition

Digital Communications 4th Edition

Digital Communications 4th Edition 3.82/5 (76.36%) 11 votes
Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời – Triết lý Kaizen

Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời –..

Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời – Triết lý Kaizen 4.64/5 (92.73%) 11 votes
Buyology

Buyology

Buyology 4.20/5 (84.00%) 10 votes
Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20 3.88/5 (77.65%) 17 votes
Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả 3.79/5 (75.71%) 14 votes
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ th..

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể 3.82/5 (76.36%) 11 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay