Bài tập tham khảo

Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 3: phương pháp tài khoản

Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 3: ph..

Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 3: phương pháp tài khoản 3.19/5 (63.73%) 59 votes
Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 1: bản chất và đối tượng kế toán

Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 1: b..

Bài tập: Nguyên lí kế toán chương 1: bản chất và đối tượng kế toán 3.04/5 (60.74%) 54 votes
Bài tập: Xác suất thống kê đề 5

Bài tập: Xác suất thống kê đề 5

Bài tập: Xác suất thống kê đề 5 3.35/5 (66.92%) 26 votes
Bài tâp: Xác suất thống kê đề 4

Bài tâp: Xác suất thống kê đề 4

Bài tâp: Xác suất thống kê đề 4 2.76/5 (55.29%) 17 votes
Bài tập: Xác suất thống kê đề 3

Bài tập: Xác suất thống kê đề 3

Bài tập: Xác suất thống kê đề 3 3.21/5 (64.21%) 19 votes
Bài tập: Xác suất thống kê đề 2

Bài tập: Xác suất thống kê đề 2

Bài tập: Xác suất thống kê đề 2 3.00/5 (60.00%) 12 votes
Bài tập: Xác suất thống kê đề 1

Bài tập: Xác suất thống kê đề 1

Bài tập: Xác suất thống kê đề 1 4.00/5 (80.00%) 7 votes
Bài tập: Xác suất thống kê đề 1

Bài tập: Xác suất thống kê đề 1

Bài tập: Xác suất thống kê đề 1 3.17/5 (63.33%) 18 votes
Bài tập Quản lý chất lượng sản phẩm chương 1,2,3

Bài tập Quản lý chất lượng sản phẩm..

Bài tập Quản lý chất lượng sản phẩm chương 1,2,3 3.43/5 (68.57%) 7 votes
Bài ôn tập Word

Bài ôn tập Word

Bài ôn tập Word 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Bài ôn tập Excel

Bài ôn tập Excel

Bài ôn tập Excel 3.89/5 (77.78%) 9 votes
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô 1.00/5 (20.00%) 1 vote
Bài tập ôn tập xác suất thông kê 2.

Bài tập ôn tập xác suất thông kê 2.

Bài tập ôn tập xác suất thông kê 2. 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Bài tập ôn tập xác suất thông kê 1

Bài tập ôn tập xác suất thông kê 1

Bài tập ôn tập xác suất thông kê 1 2.75/5 (55.00%) 4 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay