Giáo trình – Slide bài giảng

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế 4.88/5 (97.50%) 8 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển 1.00/5 (20.00%) 2 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài ch..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp 4.33/5 (86.67%) 3 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân s..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung..

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay