Nghiên cứu khoa học

Cách triệt tiêu các thiên đường Thuế

Cách triệt tiêu các thiên đường Thuế

Cách triệt tiêu các thiên đường Thuế 3.03/5 (60.70%) 143 votes
Cam kết về lao động của Việt Nam trong TPP

Cam kết về lao động của Việt Nam trong..

Cam kết về lao động của Việt Nam trong TPP 2.94/5 (58.87%) 142 votes
Đánh giá sơ bộ tác động của TPP đến Việt Nam

Đánh giá sơ bộ tác động của TPP đến..

Đánh giá sơ bộ tác động của TPP đến Việt Nam 2.90/5 (57.93%) 145 votes
Tìm hiểu chính trị thế giới thế kỷ 21

Tìm hiểu chính trị thế giới thế kỷ 2..

Tìm hiểu chính trị thế giới thế kỷ 21 3.69/5 (73.85%) 13 votes
Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA 2.93/5 (58.61%) 273 votes
Nghiên cứu trong khoa học kinh tế

Nghiên cứu trong khoa học kinh tế

Nghiên cứu trong khoa học kinh tế 3.43/5 (68.57%) 7 votes
Phương pháp mô hình hóa trong công tác nghiên cứu khoa học

Phương pháp mô hình hóa trong công tác ngh..

Phương pháp mô hình hóa trong công tác nghiên cứu khoa học 3.25/5 (65.00%) 8 votes
Sự chấm dứt bá quyền kinh tế của nước Đức

Sự chấm dứt bá quyền kinh tế của nư..

Sự chấm dứt bá quyền kinh tế của nước Đức 4.75/5 (95.00%) 4 votes
Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê 3.25/5 (65.00%) 4 votes
Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng 3.09/5 (61.77%) 181 votes
Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định 3.10/5 (61.92%) 73 votes
Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi ti..

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết 3.50/5 (70.00%) 4 votes
Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê 2.50/5 (50.00%) 6 votes
Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê 3.64/5 (72.81%) 64 votes
Kinh tế Indonesia

Kinh tế Indonesia

Kinh tế Indonesia 3.67/5 (73.33%) 9 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay