Microsoft Office Specialist (MOS)

Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuyết trình

Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuy..

Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuyết trình 3.25/5 (65.00%) 4 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuyết trình

Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuy..

Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuyết trình 3.20/5 (64.00%) 5 votes
Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Illustrations và Media

Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Ill..

Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Illustrations và Media 4.17/5 (83.33%) 6 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với các biểu đồ (Charts) và bảng (Tables)

Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với cá..

Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với các biểu đồ (Charts) và bảng (Tables) 3.50/5 (70.00%) 4 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 2 Làm việc với văn bản

Slide MOS PowerPoint: Bài 2 Làm việc với vă..

Slide MOS PowerPoint: Bài 2 Làm việc với văn bản 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu

Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu

Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu 4.67/5 (93.33%) 3 votes
Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành

Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành

Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành 3.40/5 (68.00%) 15 votes
Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel 2010 Core

Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel..

Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel 2010 Core 5.00/5 (100.00%) 4 votes
Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức và chia sẻ Workbook

Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức v..

Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức và chia sẻ Workbook 4.50/5 (90.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics)

Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ h..

Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics) 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu đồ (Charts)

Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu ..

Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu đồ (Charts) 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook

Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook

Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet

Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet

Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet 5.00/5 (100.00%) 4 votes
Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức

Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức

Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu

Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu

Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu 4.50/5 (90.00%) 4 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay