Sách chuyên sâu

28 days to success

28 days to success

28 days to success 3.02/5 (60.40%) 249 votes
Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung..

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc 2.93/5 (58.51%) 255 votes
Emarketing & Excellence

Emarketing & Excellence

Emarketing & Excellence 4.08/5 (81.54%) 26 votes
Những bố già châu Á

Những bố già châu Á

Những bố già châu Á 4.14/5 (82.86%) 14 votes
Digital Communications 4th Edition

Digital Communications 4th Edition

Digital Communications 4th Edition 3.82/5 (76.36%) 11 votes
Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời – Triết lý Kaizen

Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời –..

Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời – Triết lý Kaizen 4.64/5 (92.73%) 11 votes
Buyology

Buyology

Buyology 4.20/5 (84.00%) 10 votes
Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20 3.83/5 (76.67%) 18 votes
Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả 3.79/5 (75.71%) 14 votes
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ th..

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể 3.82/5 (76.36%) 11 votes
Chiến lược CHO

Chiến lược CHO

Chiến lược CHO 3.78/5 (75.56%) 9 votes
Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh 4.17/5 (83.33%) 6 votes
Chinh phục mục tiêu GOALS!

Chinh phục mục tiêu GOALS!

Chinh phục mục tiêu GOALS! 3.75/5 (75.00%) 4 votes
Financial Analysis using Excel

Financial Analysis using Excel

Financial Analysis using Excel 3.38/5 (67.50%) 8 votes
Financial Analysis with Microsoft Excel 4e

Financial Analysis with Microsoft Excel 4e

Financial Analysis with Microsoft Excel 4e 4.25/5 (85.00%) 4 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay