Slide chuyên gia

Bài tập: Suy diễn thống kê xác suất và thống kê toán

Bài tập: Suy diễn thống kê xác suất và..

Bài tập: Suy diễn thống kê xác suất và thống kê toán 3.06/5 (61.21%) 247 votes
Ôn tập xác suất thống kê

Ôn tập xác suất thống kê

Ôn tập xác suất thống kê 3.04/5 (60.87%) 207 votes
Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng 3.09/5 (61.77%) 181 votes
Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định 3.10/5 (61.92%) 73 votes
Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê 3.64/5 (72.81%) 64 votes
Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marke..

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas 4.41/5 (88.15%) 27 votes
Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử

Lập kế hoạch kinh doanh thương mại đi..

Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 3.83/5 (76.67%) 6 votes
Building Strategy Focused Organizations with the Balanced Scorecard

Building Strategy Focused Organizations with the B..

Building Strategy Focused Organizations with the Balanced Scorecard 4.50/5 (90.00%) 8 votes
Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014

Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt..

Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 2014 4.45/5 (89.09%) 11 votes
Chuyên đề về quy trình môi giới bất động sản

Chuyên đề về quy trình môi giới bất đ..

Chuyên đề về quy trình môi giới bất động sản 3.86/5 (77.14%) 7 votes
Slide MOS Word: Bài 10: Chia sẻ tài liệu

Slide MOS Word: Bài 10: Chia sẻ tài liệu

Slide MOS Word: Bài 10: Chia sẻ tài liệu 3.68/5 (73.51%) 37 votes
Slide MOS Word: Bài 9 Tạo các tài liệu gửi thư hàng loạt (Mass Mailings)

Slide MOS Word: Bài 9 Tạo các tài liệu gử..

Slide MOS Word: Bài 9 Tạo các tài liệu gửi thư hàng loạt (Mass Mailings) 3.44/5 (68.75%) 32 votes
Slide MOS Word: Bài 8 Làm việc với minh họa (Illustrations)

Slide MOS Word: Bài 8 Làm việc với minh họ..

Slide MOS Word: Bài 8 Làm việc với minh họa (Illustrations) 3.98/5 (79.53%) 43 votes
Slide MOS Word: Bài 7 Sử dụng bảng (Table)

Slide MOS Word: Bài 7 Sử dụng bảng (Table)

Slide MOS Word: Bài 7 Sử dụng bảng (Table) 3.72/5 (74.44%) 18 votes
Slide MOS Word: Bài 6 Chuẩn bị để in

Slide MOS Word: Bài 6 Chuẩn bị để in

Slide MOS Word: Bài 6 Chuẩn bị để in 3.57/5 (71.43%) 14 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay