Tài liệu sinh viên

Bài tập Xác suất thống kê đề 4

Bài tập Xác suất thống kê đề 4

Bài tập Xác suất thống kê đề 4 3.60/5 (72.00%) 5 votes
Bài tập Xác suất thống kê đề 3

Bài tập Xác suất thống kê đề 3

Bài tập Xác suất thống kê đề 3 4.33/5 (86.67%) 6 votes
Bài tập Xác suất thống kê đề 2

Bài tập Xác suất thống kê đề 2

Bài tập Xác suất thống kê đề 2 4.75/5 (95.00%) 4 votes
Bài tập Xác suất thống kê đề 1

Bài tập Xác suất thống kê đề 1

Bài tập Xác suất thống kê đề 1 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Bài tập Xác suất thống kê đề 4

Bài tập Xác suất thống kê đề 4

Bài tập Xác suất thống kê đề 4 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Bài tập Xác suất thống kê có đáp án 391

Bài tập Xác suất thống kê có đáp án 3..

Bài tập Xác suất thống kê có đáp án 391 3.33/5 (66.67%) 6 votes
Slide Toán cao cấp: Hệ phương trình tuyến tính

Slide Toán cao cấp: Hệ phương trình tuyế..

Slide Toán cao cấp: Hệ phương trình tuyến tính 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide Toán cao cấp: Không gian Vector

Slide Toán cao cấp: Không gian Vector

Slide Toán cao cấp: Không gian Vector 4.20/5 (84.00%) 5 votes
Slide Toán cao cấp: Ma trận và định thức

Slide Toán cao cấp: Ma trận và định thứ..

Slide Toán cao cấp: Ma trận và định thức 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Hiệp định nông nghiệp

Hiệp định nông nghiệp

Hiệp định nông nghiệp 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Trợ cấp và thuế chống trợ cấp. Các h..

Trợ cấp và thuế chống trợ cấp. Các hiệp định và nguyên tắc WTO 5.00/5 (100.00%) 2 votes

TOEIC Vocabulary Secrets Revealed

TOEIC Vocabulary Secrets Revealed 2.67/5 (53.33%) 3 votes
Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 74/2015

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 74/2015

Tạp chí Kinh tế đối ngoại số 74/2015 3.25/5 (65.00%) 12 votes
Bản tin kinh tế tháng 7

Bản tin kinh tế tháng 7

Bản tin kinh tế tháng 7 5.00/5 (100.00%) 1 vote
SEC CF Staff Review

SEC CF Staff Review

SEC CF Staff Review 2.67/5 (53.33%) 12 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay