Giáo trình – Slide bài giảng

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa 4.00/5 (80.00%) 5 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 2: hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 2: hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế: các điều kiện thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế: cá..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế: các điều kiện thương mại quốc tế 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chư..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế 4.89/5 (97.78%) 9 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT  TRIỂN chủ đề 1 – CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA CƠ BẢN VỀ FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT  TRIỂN

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 1 – CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA CƠ BẢN VỀ FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 3 – các nhân tố quyết định FDI

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 3 – các nhân tố quyết định FDI 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 2 – sản xuất quốc tế: những xu hướng sản xuất dài hạn và mô hình hiện tại

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 2 – sản xuất quốc tế: những xu hướng sản xuất dài hạn và mô hình hiện tại 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 1 – ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC  GIA: KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƯỜNG

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 1 – ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA: KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƯỜNG 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung gian tài chính

Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung g..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung gian tài chính 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài ch..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân s..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung..

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay