Tài liệu Kỹ năng mềm

Strategic Management

Strategic Management

Strategic Management 3.50/5 (70.00%) 6 votes
Tư duy tích cực, bạn chính là những gì bạn nghĩ

Tư duy tích cực, bạn chính là những gì..

Tư duy tích cực, bạn chính là những gì bạn nghĩ 4.29/5 (85.71%) 14 votes
Tôi và tiền của tôi

Tôi và tiền của tôi

Tôi và tiền của tôi 4.13/5 (82.67%) 15 votes
Người giỏi không bởi học nhiều

Người giỏi không bởi học nhiều

Người giỏi không bởi học nhiều 3.91/5 (78.26%) 23 votes
Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động 3.45/5 (69.09%) 11 votes
Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20 3.35/5 (67.00%) 20 votes
Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng… 3.57/5 (71.43%) 7 votes
Tư duy tích cực

Tư duy tích cực

Tư duy tích cực 3.50/5 (70.00%) 12 votes
Thay thái độ, đổi cuộc đời

Thay thái độ, đổi cuộc đời

Thay thái độ, đổi cuộc đời 3.69/5 (73.85%) 13 votes

Những bước đơn giản đến ước mơ

Những bước đơn giản đến ước mơ 3.25/5 (65.00%) 12 votes
Luôn mỉm cười với cuộc sống

Luôn mỉm cười với cuộc sống

Luôn mỉm cười với cuộc sống 2.80/5 (56.00%) 5 votes
Basic Communication Skills

Basic Communication Skills

Basic Communication Skills 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Tư duy tích cực

Tư duy tích cực

Tư duy tích cực 3.46/5 (69.20%) 100 votes
Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert

Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert

Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert 3.18/5 (63.68%) 76 votes
Tư duy đột phá

Tư duy đột phá

Tư duy đột phá 3.78/5 (75.65%) 46 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay