Tài liệu Kỹ năng mềm

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marke..

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas 4.41/5 (88.15%) 27 votes
Ebook – Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Ebook – Bí quyết gây dựng cơ nghiệp..

Ebook – Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ 4.56/5 (91.11%) 9 votes
90s Để Thu Hút Bất Kì Ai

90s Để Thu Hút Bất Kì Ai

90s Để Thu Hút Bất Kì Ai 3.80/5 (76.00%) 5 votes
How to mind map

How to mind map

How to mind map 3.50/5 (70.00%) 4 votes
Bí mật tư duy triệu phú

Bí mật tư duy triệu phú

Bí mật tư duy triệu phú 4.75/5 (95.00%) 8 votes
100 things every presenter needs to know about people

100 things every presenter needs to know about peo..

100 things every presenter needs to know about people 4.30/5 (86.00%) 10 votes
A guide to controlling anger

A guide to controlling anger

A guide to controlling anger 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Six thinking hats

Six thinking hats

Six thinking hats 4.50/5 (90.00%) 6 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay