• Tuyển tập Khóa luân – Luận văn – Luận án
  • Thi thử toeic miễn phí
  • Đề cương bài giảng. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Tài liệu sinh viên Xem thêm

100 Content Marketing Examples

100 Content Marketing Examples

100 Content Marketing Examples 4.00/5 (80.00%) 12 votes
The silence of the lamb

The silence of the lamb

The silence of the lamb 5.00/5 (100.00%) 7 votes
Khóa luận: Tổ chức và vận hành sở giao dịch chứng khoán Việt nam .

Khóa luận: Tổ chức và vận hành sở..

Khóa luận: Tổ chức và vận hành sở giao dịch chứng khoán Việt nam . 4.35/5 (87.08%) 48 votes
Khóa luận: Cán cân thanh toán vãng lai trong cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam – thực trạng và giải pháp điều chỉnh

Khóa luận: Cán cân thanh toán vãng lai..

Khóa luận: Cán cân thanh toán vãng lai trong cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam – thực trạng và giải pháp điều chỉnh 4.71/5 (94.29%) 7 votes
Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN .

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa..

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN . 3.91/5 (78.18%) 11 votes
Khóa luận: Vấn đề định hướng và giải pháp xuất khẩu gạo của Việt Nam

Khóa luận: Vấn đề định hướng và..

Khóa luận: Vấn đề định hướng và giải pháp xuất khẩu gạo của Việt Nam 4.00/5 (80.00%) 5 votes
Khóa luận: Chính sách ngoại thương với sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản sau chiến tranh Thế giới thứ II – Bài học kinh nghiệm đối với Việt nam .

Khóa luận: Chính sách ngoại thương với..

Khóa luận: Chính sách ngoại thương với sự phát triển của nền kinh tế Nhật bản sau chiến tranh Thế giới thứ II – Bài học kinh nghiệm đối với Việt nam . 4.29/5 (85.71%) 7 votes
Khóa luận: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu ở Việt nam .

Khóa luận: Áp dụng hệ thống quản lý..

Khóa luận: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu ở Việt nam . 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Khóa luận: Quản lý của nhà nước đối với Thị trường chứng khoán ở các thị trường mới nổi, bài học áp dụng đối với việc xây dựng và phát triển TTCK ở Việt nam .

Khóa luận: Quản lý của nhà nước..

Khóa luận: Quản lý của nhà nước đối với Thị trường chứng khoán ở các thị trường mới nổi, bài học áp dụng đối với việc xây dựng và phát triển TTCK ở Việt nam . 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Khóa luận: Chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư .

Khóa luận: Chế độ quản lý nhà nước..

Khóa luận: Chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư . 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Tài liệu doanh nghiệp Xem thêm

Bản tin kinh tế tháng 4-2016

Bản tin kinh tế tháng 4-2016

Bản tin kinh tế tháng 4-2016 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Bản tin kinh tế tháng 1-2016

Bản tin kinh tế tháng 1-2016

Bản tin kinh tế tháng 1-2016 4.00/5 (80.00%) 6 votes
Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13 3.11/5 (62.15%) 223 votes
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam..

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015 3.21/5 (64.16%) 269 votes
Bản tin kinh tế tháng 11

Bản tin kinh tế tháng 11

Bản tin kinh tế tháng 11 2.95/5 (59.08%) 239 votes
28 days to success

28 days to success

28 days to success 3.02/5 (60.40%) 249 votes
Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung..

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc 2.93/5 (58.51%) 255 votes
Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette 3.13/5 (62.55%) 220 votes
Tài liệu diễn đàn chính sách nông nghiệp thường niên 2015

Tài liệu diễn đàn chính sách nông..

Tài liệu diễn đàn chính sách nông nghiệp thường niên 2015 3.12/5 (62.32%) 241 votes
Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA 2.93/5 (58.61%) 273 votes

Sách Hay Miễn phí Xem thêm

101 small business  marketing tips and  ideas

101 small business marketing tips and ideas

101 small business marketing tips and ideas 5.00/5 (100.00%) 1 vote
22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing 3.75/5 (75.00%) 4 votes
100 Content Marketing Examples

100 Content Marketing Examples

100 Content Marketing Examples 4.00/5 (80.00%) 12 votes
Marketing Your  Retail Store in  the Internet Age

Marketing Your Retail Store in the Internet Age

Marketing Your Retail Store in the Internet Age 5.00/5 (100.00%) 3 votes
7 bước đến đỉnh cao digital marketing

7 bước đến đỉnh cao digital marketing

7 bước đến đỉnh cao digital marketing 5.00/5 (100.00%) 2 votes
War and Peace

War and Peace

War and Peace 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Uncle Tom’s Cabin 1

Uncle Tom’s Cabin 1

Uncle Tom’s Cabin 1 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Truyện Kiều

Truyện Kiều

Truyện Kiều 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tiếng chim hót trong bụi mận gai 5.00/5 (100.00%) 4 votes
The perks of being a wallflower

The perks of being a wallflower

The perks of being a wallflower 4.00/5 (80.00%) 3 votes

Nghiên cứu khoa học Xem thêm

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo..

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ 2.92/5 (58.36%) 61 votes
Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13 3.11/5 (62.15%) 223 votes
Những điều bạn cần biết về việc FED tăng lãi suất

Những điều bạn cần biết về việc..

Những điều bạn cần biết về việc FED tăng lãi suất 3.18/5 (63.53%) 249 votes
Khóa luận: Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Sử dụng trung gian thương..

Khóa luận: Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2.94/5 (58.73%) 455 votes
Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau 4 năm hoạt động: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi..

Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau 4 năm hoạt động: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.01/5 (60.24%) 414 votes
Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định..

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam 2.96/5 (59.13%) 252 votes
Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành..

Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ 3.00/5 (59.92%) 247 votes
Khóa luận: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn mới (2005 – 2020): đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Định hướng và giải pháp..

Khóa luận: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn mới (2005 – 2020): đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.03/5 (60.55%) 217 votes
Khóa luận: Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Một số giải pháp hoàn..

Khóa luận: Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.00/5 (60.04%) 462 votes
Tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu

Tầm quan trọng của hoạt động xuất..

Tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu 3.09/5 (61.86%) 194 votes

Tài liệu mới nhất

Starter TOEIC 3rd Edition

Starter TOEIC 3rd Edition

Starter TOEIC 3rd Edition 3.82/5 (76.36%) 11 votes
Longman Preparation series for the new TOEIC test Advanced Course 4th Edition

Longman Preparation series for the new TOEIC test..

Longman Preparation series for the new TOEIC test Advanced Course 4th Edition 4.20/5 (84.00%) 5 votes
Longman Preparation Series for the TOEIC course 4th Edition

Longman Preparation Series for the TOEIC course..

Longman Preparation Series for the TOEIC course 4th Edition 4.38/5 (87.50%) 8 votes
Asia capital markets monitor august 2011

Asia capital markets monitor august 2011

Asia capital markets monitor august 2011 2.75/5 (55.00%) 4 votes
Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012 4.50/5 (90.00%) 2 votes
Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Leading change

Leading change

Leading change 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Chính sách thương mại quốc tế. Tín dụng xuất khẩu

Chính sách thương mại quốc tế. Tín..

Chính sách thương mại quốc tế. Tín dụng xuất khẩu 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Chính sách thương mại quốc tế. Khu CN_2008

Chính sách thương mại quốc tế. Khu..

Chính sách thương mại quốc tế. Khu CN_2008 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Chính sách thương mại quốc tế: Chương 10: Chính sách xuất khẩu

Slide Chính sách thương mại quốc tế:..

Slide Chính sách thương mại quốc tế: Chương 10: Chính sách xuất khẩu 3.00/5 (60.00%) 1 vote
Master the TOEIC Words

Master the TOEIC Words

Master the TOEIC Words 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Check Your English Vocabulary For Toeic

Check Your English Vocabulary For Toeic

Check Your English Vocabulary For Toeic 3.25/5 (65.00%) 4 votes
Đề cương bài giảng. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần I)

Đề cương bài giảng. Những nguyên lý..

Đề cương bài giảng. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần I) 3.89/5 (77.78%) 9 votes
Critical Thinking

Critical Thinking

Critical Thinking 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Xác suất thống kê: Ôn tập toàn bộ

Slide Xác suất thống kê: Ôn tập toàn..

Slide Xác suất thống kê: Ôn tập toàn bộ 4.50/5 (90.00%) 2 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay