Tagged: Khóa luận chính sách thương mại

Khóa luận: Nền kinh tế tri thức với chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong tầm nhìn 2020

Khóa luận: Nền kinh tế tri thức với chi..

Khóa luận: Nền kinh tế tri thức với chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong tầm nhìn 2020 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Quan hệ thương mại Trung Quốc – Hoa Kỳ và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

Khóa luận: Quan hệ thương mại Trung Quố..

Khóa luận: Quan hệ thương mại Trung Quốc – Hoa Kỳ và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam 2.33/5 (46.67%) 3 votes
Khóa luận: Những điểm mới của luật đầu tư năm 2005 và một số đề xuất áp dụng

Khóa luận: Những điểm mới của luật ..

Khóa luận: Những điểm mới của luật đầu tư năm 2005 và một số đề xuất áp dụng 4.20/5 (84.00%) 5 votes
Khóa luận: Khu vực đầu tư Asean và việc thực hiện các cam kết của Việt Nam

Khóa luận: Khu vực đầu tư Asean và việ..

Khóa luận: Khu vực đầu tư Asean và việc thực hiện các cam kết của Việt Nam 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng..

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện chính s..

Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Khóa luận: Vòng đàm phán DOHA về vấn đề môi trường những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển

Khóa luận: Vòng đàm phán DOHA về vấn đ..

Khóa luận: Vòng đàm phán DOHA về vấn đề môi trường những cơ hội và thách thức đối với các nước đang phát triển 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang các nước Đông Nam Á

Khóa luận: Thực trạng và các giải pháp..

Khóa luận: Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang các nước Đông Nam Á 2.85/5 (56.92%) 13 votes
Khóa luận: Điều chỉnh chính sách thương mại hàng dệt may của Việt Nam khi tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế

Khóa luận: Điều chỉnh chính sách thươn..

Khóa luận: Điều chỉnh chính sách thương mại hàng dệt may của Việt Nam khi tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Khóa luận: Out Sourcing phần mềm của Nhật Bản tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Out Sourcing phần mềm của Nh..

Khóa luận: Out Sourcing phần mềm của Nhật Bản tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 3.27/5 (65.45%) 11 votes
Khóa luận: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội từ năm 1997 đến nay – Thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Thu hút đầu tư trực tiếp n..

Khóa luận: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội từ năm 1997 đến nay – Thực trạng và giải pháp 1.67/5 (33.33%) 3 votes
Khóa luận: Một số giải pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường một số nước phát triển

Khóa luận: Một số giải pháp vượt rào..

Khóa luận: Một số giải pháp vượt rào cản kỹ thuật thương mại khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường một số nước phát triển 3.14/5 (62.78%) 360 votes
Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về..

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam 2.96/5 (59.13%) 252 votes
Khóa luận: Tìm hiểu tập quán thương mại các đối tác chính của Việt Nam

Khóa luận: Tìm hiểu tập quán thương m..

Khóa luận: Tìm hiểu tập quán thương mại các đối tác chính của Việt Nam 3.00/5 (60.00%) 3 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay