• Tuyển tập Khóa luân – Luận văn – Luận án
  • Thi thử toeic miễn phí
  • Đề cương bài giảng. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin


Tài liệu doanh nghiệp Xem thêm

Bản tin kinh tế tháng 4-2016

Bản tin kinh tế tháng 4-2016

Bản tin kinh tế tháng 4-2016 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Bản tin kinh tế tháng 1-2016

Bản tin kinh tế tháng 1-2016

Bản tin kinh tế tháng 1-2016 4.00/5 (80.00%) 3 votes
Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13 3.07/5 (61.46%) 219 votes
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam..

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015 3.19/5 (63.76%) 266 votes
Bản tin kinh tế tháng 11

Bản tin kinh tế tháng 11

Bản tin kinh tế tháng 11 2.95/5 (58.91%) 238 votes
28 days to success

28 days to success

28 days to success 2.99/5 (59.76%) 245 votes
Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung..

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc 2.91/5 (58.18%) 253 votes
Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette 3.11/5 (62.20%) 218 votes
Tài liệu diễn đàn chính sách nông nghiệp thường niên 2015

Tài liệu diễn đàn chính sách nông..

Tài liệu diễn đàn chính sách nông nghiệp thường niên 2015 3.10/5 (62.01%) 239 votes
Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA

Bản tin kinh tế tháng 10 – Hội MRA 2.92/5 (58.38%) 271 votes


Nghiên cứu khoa học Xem thêm

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo..

Khóa luận: Xây dựng mô hình dự báo giá hàng xuất khẩu và ứng dụng trong xuất khẩu hải sản: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ 2.92/5 (58.31%) 59 votes
Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13

Bản tin kinh tế số 13 3.07/5 (61.46%) 219 votes
Những điều bạn cần biết về việc FED tăng lãi suất

Những điều bạn cần biết về việc..

Những điều bạn cần biết về việc FED tăng lãi suất 3.17/5 (63.40%) 247 votes
Khóa luận: Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Sử dụng trung gian thương..

Khóa luận: Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2.92/5 (58.50%) 452 votes
Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau 4 năm hoạt động: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi..

Khóa luận: Phân tích khả năng sinh lợi và mức độ rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau 4 năm hoạt động: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.00/5 (60.05%) 412 votes
Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định..

Khóa luận: Tìm hiểu những quy định về thương mại hàng hoá trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và những giải pháp nhằm tăng cường việc thực thi tốt các cam kết về thương mại hàng hoá từ phía Việt Nam 2.95/5 (58.96%) 251 votes
Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành..

Khóa luận: Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ 2.99/5 (59.84%) 246 votes
Khóa luận: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn mới (2005 – 2020): đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Định hướng và giải pháp..

Khóa luận: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam trong giai đoạn mới (2005 – 2020): đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.03/5 (60.56%) 216 votes
Khóa luận: Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Khóa luận: Một số giải pháp hoàn..

Khóa luận: Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 3.00/5 (59.96%) 461 votes
Tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu

Tầm quan trọng của hoạt động xuất..

Tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu 3.09/5 (61.88%) 192 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay