Biên niên sử Chrestomanci 1

Biên niên sử Chrestomanci 1

Biên niên sử Chrestomanci 1 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Bộ Biên niên sử Chrestomanci gồm có 6 cuốn: Quý nhân phù trợ; Chín mạng sống của Christopher

Chant; Các pháp sư thành Caprona; Tuần lễ phù thủy, Conrad s Fate, The Pinhoe Egg (theo như

mình tìm được) của nữ nhà văn người Anh Diana Wynne Jones

Tác phẩm Quý nhân phù trợ ra mắt độc giả Anh quốc năm 1977. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ Biên

niên sử Chrestomanci. Cái tên của bộ sách xuất phát từ cốt truyện về một loạt các đại pháp sư chín

mạng đầy quyền phép, giữ chức vụ Chrestomanci. Những người này bản thân là các quan chức chính

phủ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp thuật trên Trái đất.