Slide chuyên gia

Slide MOS Word: Bài 5 Định dạng tài liệu

Slide MOS Word: Bài 5 Định dạng tài liệu

Slide MOS Word: Bài 5 Định dạng tài liệu 3.50/5 (70.00%) 30 votes
Slide MOS Word: Bài 4 Làm việc với Tab

Slide MOS Word: Bài 4 Làm việc với Tab

Slide MOS Word: Bài 4 Làm việc với Tab 4.29/5 (85.71%) 14 votes
Slide MOS Word: Bài 3 Định dạng nội dung

Slide MOS Word: Bài 3 Định dạng nội dung

Slide MOS Word: Bài 3 Định dạng nội dung 4.00/5 (80.00%) 11 votes
Slide SPSS Module 16: ANOVA

Slide SPSS Module 16: ANOVA

Slide SPSS Module 16: ANOVA 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Slide SPSS Module 15: T – test

Slide SPSS Module 15: T – test

Slide SPSS Module 15: T – test 3.14/5 (62.86%) 7 votes
Slide SPSS Module 14: Phân tích nhân tố – Factor analysis

Slide SPSS Module 14: Phân tích nhân tố ̵..

Slide SPSS Module 14: Phân tích nhân tố – Factor analysis 4.50/5 (90.00%) 2 votes
Slide SPSS Module 13: Hồi quy đa biến – Multiple Regression

Slide SPSS Module 13: Hồi quy đa biến –..

Slide SPSS Module 13: Hồi quy đa biến – Multiple Regression 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide SPSS Module 12: Tương quan từng phần – Partial Correlation

Slide SPSS Module 12: Tương quan từng phần &..

Slide SPSS Module 12: Tương quan từng phần – Partial Correlation 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide SPSS Module 11: Tương quan – Correlation

Slide SPSS Module 11: Tương quan – Correla..

Slide SPSS Module 11: Tương quan – Correlation 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Slide SPSS Module 10: Lựa chọn công cụ thống kê hợp lý

Slide SPSS Module 10: Lựa chọn công cụ th..

Slide SPSS Module 10: Lựa chọn công cụ thống kê hợp lý 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide SPSS Module 9: Kiểm tra độ tin cậy của thang đo/số liệu

Slide SPSS Module 9: Kiểm tra độ tin cậy c..

Slide SPSS Module 9: Kiểm tra độ tin cậy của thang đo/số liệu 3.40/5 (68.00%) 5 votes
Slide SPSS Module 8: Tùy biến với số liệu

Slide SPSS Module 8: Tùy biến với số liệu

Slide SPSS Module 8: Tùy biến với số liệu 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide SPSS Module 7: Sử dụng biểu đồ để mô tả dữ liệu

Slide SPSS Module 7: Sử dụng biểu đồ đ..

Slide SPSS Module 7: Sử dụng biểu đồ để mô tả dữ liệu 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay