Slide chuyên gia

Slide SPSS Module 4: Tạo file dữ liệu & và nhập dữ liệu

Slide SPSS Module 4: Tạo file dữ liệu &..

Slide SPSS Module 4: Tạo file dữ liệu & và nhập dữ liệu 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide SPSS Module 3: Làm quen với SPSS

Slide SPSS Module 3: Làm quen với SPSS

Slide SPSS Module 3: Làm quen với SPSS 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide SPSS Module 2: Chuẩn bị codebook

Slide SPSS Module 2: Chuẩn bị codebook

Slide SPSS Module 2: Chuẩn bị codebook 4.50/5 (90.00%) 2 votes
Slide MOS Word: Bài 2 Thao tác với văn bản

Slide MOS Word: Bài 2 Thao tác với văn bản

Slide MOS Word: Bài 2 Thao tác với văn bản 4.20/5 (84.00%) 20 votes
Slide MOS Word: Bài 1 Mở đầu

Slide MOS Word: Bài 1 Mở đầu

Slide MOS Word: Bài 1 Mở đầu 4.39/5 (87.74%) 31 votes
B2B Content Marketing 2014: Benchmarks, Budgets, and Trends-North America

B2B Content Marketing 2014: Benchmarks, Budgets, a..

B2B Content Marketing 2014: Benchmarks, Budgets, and Trends-North America 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slides 8 Steps to Accelerate Change in 2015

Slides 8 Steps to Accelerate Change in 2015

Slides 8 Steps to Accelerate Change in 2015 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide MOS Word: Bài tập luyện thi MOS Word 2010 Core

Slide MOS Word: Bài tập luyện thi MOS Word 20..

Slide MOS Word: Bài tập luyện thi MOS Word 2010 Core 3.63/5 (72.63%) 19 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 7 Cung cấp một bài thuyết trình

Slide MOS PowerPoint: Bài 7 Cung cấp một bài..

Slide MOS PowerPoint: Bài 7 Cung cấp một bài thuyết trình 3.42/5 (68.33%) 12 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuyết trình

Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuy..

Slide MOS PowerPoint: Bài 6 Rà soát bài thuyết trình 3.25/5 (65.00%) 4 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuyết trình

Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuy..

Slide MOS PowerPoint: Bài 5 Nâng cao bài thuyết trình 3.20/5 (64.00%) 5 votes
Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Illustrations và Media

Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Ill..

Silde MOS PowerPoint: Bài 4 Làm việc với Illustrations và Media 4.17/5 (83.33%) 6 votes
Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với các biểu đồ (Charts) và bảng (Tables)

Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với cá..

Slide MOS PowerPoint: Bài 3 Làm việc với các biểu đồ (Charts) và bảng (Tables) 3.50/5 (70.00%) 4 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay