Slide chuyên gia

Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu

Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu

Slide MOS PowerPoint: Bài 1 Bắt đầu 4.67/5 (93.33%) 3 votes
Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành

Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành

Slide MOS PowerPoint 2010 Bài tập thực hành 3.40/5 (68.00%) 15 votes
Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel 2010 Core

Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel..

Slide MOS Excel: Bài tập luyện thi MOS Excel 2010 Core 5.00/5 (100.00%) 4 votes
Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức và chia sẻ Workbook

Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức v..

Slide MOS Excel: Bài 8 Phân tích, tổ chức và chia sẻ Workbook 4.50/5 (90.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics)

Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ h..

Slide MOS Excel: Bài 7 Làm việc với đồ họa (Graphics) 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu đồ (Charts)

Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu ..

Slide MOS Excel: Bài 6 Làm việc với biểu đồ (Charts) 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook

Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook

Slide MOS Excel: Bài 5 Xem và in Workbook 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet

Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet

Slide MOS Excel: Bài 4 Định dạng Worksheet 5.00/5 (100.00%) 4 votes
Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức

Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức

Slide MOS Excel: Bài 3 Sử dụng công thức 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu

Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu

Slide MOS Excel: Bài 2 Xây dựng ô dữ liệu 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Slide MOS Excel: Bài 1 Giới  thiệu Excel

Slide MOS Excel: Bài 1 Giới thiệu Excel

Slide MOS Excel: Bài 1 Giới thiệu Excel 4.15/5 (83.00%) 20 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay