Bài tập tham khảo

Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê 3.25/5 (65.00%) 4 votes
14.bài tập kiểm định

14.bài tập kiểm định

14.bài tập kiểm định 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi ti..

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết 3.50/5 (70.00%) 4 votes
Giải bài tập Xác suất thống kê

Giải bài tập Xác suất thống kê

Giải bài tập Xác suất thống kê 3.20/5 (64.00%) 5 votes
Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê 2.50/5 (50.00%) 6 votes
Bài tập chương 8: Tài chính nhà nước

Bài tập chương 8: Tài chính nhà nước

Bài tập chương 8: Tài chính nhà nước 4.00/5 (80.00%) 6 votes
Bài tập chương 4: Các trung gian tài chính

Bài tập chương 4: Các trung gian tài chính

Bài tập chương 4: Các trung gian tài chính 3.80/5 (76.00%) 5 votes
Bài tập chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Bài tập chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Bài tập chương 7: Tài chính doanh nghiệp 3.91/5 (78.18%) 11 votes
Bài tập chương 3: Thị trường tài chính

Bài tập chương 3: Thị trường tài chính

Bài tập chương 3: Thị trường tài chính 3.67/5 (73.33%) 9 votes
Bài tập chương 2: Lãi suất

Bài tập chương 2: Lãi suất

Bài tập chương 2: Lãi suất 3.56/5 (71.11%) 9 votes
Bài tập chương 1: Tổng quan về tài chính tiền tệ

Bài tập chương 1: Tổng quan về tài chín..

Bài tập chương 1: Tổng quan về tài chính tiền tệ 4.43/5 (88.57%) 7 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay