Sách tham khảo

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh 4.00/5 (80.00%) 5 votes
ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lư..

ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage

Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage

Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage 4.60/5 (92.00%) 5 votes
Tiếng anh 4: Question type 3: Why question

Tiếng anh 4: Question type 3: Why question

Tiếng anh 4: Question type 3: Why question 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting

Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting

Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing question

Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing question

Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing question 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Economy Toeic LC1000

Economy Toeic LC1000

Economy Toeic LC1000 3.88/5 (77.50%) 24 votes
Essential English Idioms Intermediate

Essential English Idioms Intermediate

Essential English Idioms Intermediate 4.00/5 (80.00%) 25 votes
Grammar Pratice for Upper Intermediate Students

Grammar Pratice for Upper Intermediate Students

Grammar Pratice for Upper Intermediate Students 3.59/5 (71.79%) 39 votes
Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students

Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students

Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students 3.30/5 (66.00%) 30 votes
Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động 3.45/5 (69.09%) 11 votes
Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20 3.35/5 (67.00%) 20 votes
Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng… 3.57/5 (71.43%) 7 votes
Tư duy tích cực

Tư duy tích cực

Tư duy tích cực 3.50/5 (70.00%) 12 votes
28 days to success

28 days to success

28 days to success 3.02/5 (60.40%) 249 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay