Phương pháp nghiên cứu

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khả..

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo 2.91/5 (58.14%) 172 votes
Cà phê kinh tế cùng TS. Nguyễn Đức Thành

Cà phê kinh tế cùng TS. Nguyễn Đức Thàn..

Cà phê kinh tế cùng TS. Nguyễn Đức Thành 3.09/5 (61.81%) 144 votes
Nghiên cứu trong khoa học kinh tế

Nghiên cứu trong khoa học kinh tế

Nghiên cứu trong khoa học kinh tế 3.43/5 (68.57%) 7 votes
Phương pháp mô hình hóa trong công tác nghiên cứu khoa học

Phương pháp mô hình hóa trong công tác ngh..

Phương pháp mô hình hóa trong công tác nghiên cứu khoa học 3.25/5 (65.00%) 8 votes
Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng

Ôn cao học-ước lượng 3.09/5 (61.77%) 181 votes
Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định

Ôn cao học-kiểm định 3.10/5 (61.92%) 73 votes
Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi ti..

Lý thuyết-Tổng ôn thống kê – chi tiết 3.50/5 (70.00%) 4 votes
Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê

Giải bài tập thống kê 2.50/5 (50.00%) 6 votes
Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê

Đề cương Xác suất thống kê 3.64/5 (72.81%) 64 votes
Cách thức lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học

Cách thức lựa chọn đề tài nghiên cứu..

Cách thức lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học 4.07/5 (81.43%) 14 votes
Tư duy tích cực

Tư duy tích cực

Tư duy tích cực 3.46/5 (69.20%) 100 votes
Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert

Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert

Ebook hướng dẫn kiếm tiền từ PaidVert 3.18/5 (63.68%) 76 votes
Tư duy đột phá

Tư duy đột phá

Tư duy đột phá 3.78/5 (75.65%) 46 votes
Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marke..

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas 4.41/5 (88.15%) 27 votes
Bài giảng: Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học

Bài giảng: Nghiên cứu khoa học ở trườ..

Bài giảng: Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học 3.78/5 (75.56%) 9 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay