McGraw Hill’s Customer Relationship Management

McGraw Hill’s Customer Relationship Management

McGraw Hill’s Customer Relationship Management 4.06/5 (81.18%) 17 votes

Có thể bạn quan tâm

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh 4.00/5 (80.00%) 5 votes
ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất..

ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage

Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage

Tiếng anh 4: Question type 4: Advantage 4.60/5 (92.00%) 5 votes
Tiếng anh 4: Question type 3: Why question

Tiếng anh 4: Question type 3: Why question

Tiếng anh 4: Question type 3: Why question 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting

Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting

Tiếng anh 4: Question type 2: Predicting 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing question

Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing

Tiếng anh 4: Question type 1: Comparing question 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Economy Toeic LC1000

Economy Toeic LC1000

Economy Toeic LC1000 3.88/5 (77.50%) 24 votes
Essential English Idioms Intermediate

Essential English Idioms Intermediate

Essential English Idioms Intermediate 4.00/5 (80.00%) 25 votes
Grammar Pratice for Upper Intermediate Students

Grammar Pratice for Upper Intermediate Students

Grammar Pratice for Upper Intermediate Students 3.59/5 (71.79%) 39 votes
Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students

Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students

Grammar Pratice for Pre-Intermediate Students 3.30/5 (66.00%) 30 votes
Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động 3.45/5 (69.09%) 11 votes
Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20

Nếu tôi biết được khi còn 20 3.35/5 (67.00%) 20 votes
Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng…

Đi một ngày đàng… 3.57/5 (71.43%) 7 votes
Tư duy tích cực

Tư duy tích cực

Tư duy tích cực 3.50/5 (70.00%) 12 votes
28 days to success

28 days to success

28 days to success 3.02/5 (60.40%) 249 votes
Nghị định: Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định: Quy định chi tiết thi hành..

Nghị định: Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Công ước viên của bộ ngoại giao ngày 24 tháng 4 năm 1963 về quan hệ lãnh sự

Công ước viên của bộ ngoại giao ngày..

Công ước viên của bộ ngoại giao ngày 24 tháng 4 năm 1963 về quan hệ lãnh sự 2.75/5 (55.00%) 4 votes
Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung..

Nghiên cứu tình huống về Guanxi ở Trung Quốc 2.93/5 (58.51%) 255 votes
Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette

Asian Business Etiquette 3.13/5 (62.55%) 220 votes
Modern portfolio theory and investment analysis

Modern portfolio theory and investment analysis

Modern portfolio theory and investment analysis 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc..

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Macroeconomics I

Slide Macroeconomics I

Slide Macroeconomics I 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa

Đánh giá ngay

Tài liệu bổ ích? Like ngay