Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê

Đề cương xác suất thống kê 3.25/5 (65.00%) 4 votes

Có thể bạn quan tâm

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: trắc nghiệm ôn tập

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc..

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: trắc nghiệm ôn tập 3.50/5 (70.00%) 6 votes
Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: thi vấn đáp đợt 2 kỳ 4 K50

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc..

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: thi vấn đáp đợt 2 kỳ 4 K50 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: đề thi vấn đáp kỳ 2 2011-2012

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc..

Bài tập: Giao dịch thương mại quốc tế: đề thi vấn đáp kỳ 2 2011-2012 2.50/5 (50.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 5: nhập khẩu hàng hóa 4.00/5 (80.00%) 5 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 4: xuất khẩu hàng hóa 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 2: hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 2: hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế: các điều kiện thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế:..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế: các điều kiện thương mại quốc tế 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế..

Slide: Giao dịch thương mại quốc tế chương 1: tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế 4.89/5 (97.78%) 9 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 2 – CÁC QUY ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ FDI 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT  TRIỂN chủ đề 1 – CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA CƠ BẢN VỀ FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT  TRIỂN

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 2: CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH SÁCH CỦA CỦA FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN chủ đề 1 – CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA CƠ BẢN VỀ FDI TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 4 – FDI và phát triển 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 3 – các nhân tố quyết định FDI

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 3 – các nhân tố quyết định FDI 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 2 – sản xuất quốc tế: những xu hướng sản xuất dài hạn và mô hình hiện tại

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 2 – sản xuất quốc tế: những xu hướng sản xuất dài hạn và mô hình hiện tại 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 1 – ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC  GIA: KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƯỜNG

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1:..

Slide: Đầu tư quốc tế học phần 1: các khía cạnh kinh tế của FDI chủ đề 1 – ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA: KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƯỜNG 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung gian tài chính

Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 4: trung gian tài chính 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 7: tài chính doanh nghiệp 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân..

Slide: Tài chính tiền tệ chương 8: ngân sách nhà nước 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung..

Slide: Tài chính tiền tệ: Ngân hàng trung ương & chính sách tiền tệ 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide: Tài chính tiền tệ: trung gian tài chính

Slide: Tài chính tiền tệ: trung gian tài..

Slide: Tài chính tiền tệ: trung gian tài chính 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ: bảo hiểm

Slide: Tài chính tiền tệ: bảo hiểm

Slide: Tài chính tiền tệ: bảo hiểm 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ: thị trường tài chính

Slide: Tài chính tiền tệ: thị trường..

Slide: Tài chính tiền tệ: thị trường tài chính 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ: lãi suất

Slide: Tài chính tiền tệ: lãi suất

Slide: Tài chính tiền tệ: lãi suất 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide: Tài chính tiền tệ: đại cương tài chính tiền tệ

Slide: Tài chính tiền tệ: đại cương..

Slide: Tài chính tiền tệ: đại cương tài chính tiền tệ 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Bài tập: Tài chính tiền tệ: trung gian tài chính

Bài tập: Tài chính tiền tệ: trung gian..

Bài tập: Tài chính tiền tệ: trung gian tài chính 3.00/5 (60.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay