Giáo trình hán ngữ tập III – quyển hạ

Giáo trình hán ngữ tập III – quyển hạ

Giáo trình hán ngữ tập III – quyển hạ 2.86/5 (57.22%) 180 votes

Giáo trình Hán ngữ tập III – quyển hạ nằm trong bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập (6 cuốn), được biên dịch và bổ sung bởi các chuyên gia trường Đại học Ngôn ngữ – Văn hóa Bắc Kinh biên soạn. Cuốn sách này gồm các bài từ bài 81 đến bài 100. Các bài học trong đây dạy về ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng cao khả năng biểu đạt thành đoạn văn của người học
.

Có thể bạn quan tâm

Survival Japanese 4th Edition

Survival Japanese 4th Edition

Survival Japanese 4th Edition 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản 4.28/5 (85.56%) 18 votes
50 Essential Chengyu Chinese Idioms Made Simple

50 Essential Chengyu Chinese Idioms Made Simple

50 Essential Chengyu Chinese Idioms Made Simple 3.88/5 (77.50%) 8 votes
Giáo trình ngữ pháp tiếng Trung

Giáo trình ngữ pháp tiếng Trung

Giáo trình ngữ pháp tiếng Trung 2.99/5 (59.89%) 182 votes
Kanji Look and Learn

Kanji Look and Learn

Kanji Look and Learn 3.17/5 (63.46%) 237 votes
Colloquial Japanese

Colloquial Japanese

Colloquial Japanese 2.97/5 (59.30%) 229 votes
Japanese Grammar Guide

Japanese Grammar Guide

Japanese Grammar Guide 3.26/5 (65.24%) 210 votes
Easy Japanese

Easy Japanese

Easy Japanese 3.02/5 (60.39%) 204 votes
Japanese Grammar 2nd Edition

Japanese Grammar 2nd Edition

Japanese Grammar 2nd Edition 2.92/5 (58.30%) 212 votes
Guide to Reading & Writing Japanese

Guide to Reading & Writing Japanese

Guide to Reading & Writing Japanese 3.03/5 (60.57%) 212 votes
Tiếng Nhật cho mọi người

Tiếng Nhật cho mọi người

Tiếng Nhật cho mọi người 3.01/5 (60.28%) 215 votes
Genki II Workbook

Genki II Workbook

Genki II Workbook 3.05/5 (60.95%) 211 votes
Genki I Workbook – Elementary

Genki I Workbook – Elementary

Genki I Workbook – Elementary 2.84/5 (56.82%) 201 votes
Genki I Textbook

Genki I Textbook

Genki I Textbook 3.07/5 (61.30%) 200 votes
Genki I Intergrated Elementary

Genki I Intergrated Elementary

Genki I Intergrated Elementary 3.17/5 (63.39%) 189 votes
Genki Answer Key I & II

Genki Answer Key I & II

Genki Answer Key I & II 3.02/5 (60.44%) 180 votes

Genki I – Workbook – Elementary..

Genki I – Workbook – Elementary Japanese Course 2.99/5 (59.88%) 163 votes
214 bộ thủ Hán Tự

214 bộ thủ Hán Tự

214 bộ thủ Hán Tự 3.11/5 (62.24%) 223 votes
Speak Mandarin in One Thousand Words

Speak Mandarin in One Thousand Words

Speak Mandarin in One Thousand Words 2.94/5 (58.75%) 176 votes
Modern Mandarin Chinese Grammar. A Practical Guide

Modern Mandarin Chinese Grammar. A Practical

Modern Mandarin Chinese Grammar. A Practical Guide 3.13/5 (62.65%) 98 votes
Modern Conversational Korean (Revised Edition)

Modern Conversational Korean (Revised Edition)

Modern Conversational Korean (Revised Edition) 2.91/5 (58.29%) 35 votes
Intermediate Korean. A grammar and Workbook

Intermediate Korean. A grammar and Workbook

Intermediate Korean. A grammar and Workbook 2.71/5 (54.29%) 21 votes
Essential Grammar for Korean as a Second Language

Essential Grammar for Korean as a Second Language

Essential Grammar for Korean as a Second Language 2.35/5 (47.06%) 17 votes
Dirty Korean

Dirty Korean

Dirty Korean 2.61/5 (52.22%) 18 votes
Basic Korean. A Grammar and Workbook

Basic Korean. A Grammar and Workbook

Basic Korean. A Grammar and Workbook 2.89/5 (57.78%) 18 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay