Hướng dẫn xem bản full tài liệu

Để xem bản full tài liệu, làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang web: http://lib.ieit.edu.vn

Bước 2: Tìm tài liệu theo tên

buoc2

Bước 3: Click chuột vào “Chọn sách”

buoc3

Bước 4: Làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo

Tài liệu bổ ích? Like ngay