Tài liệu học tập miễn phí dành cho sinh viên, người đi làm

Tài liệu hiện nay đã được Public hoàn toàn trên websỉte, nếu bạn chưa xem được tài liệu, vui lòng refresh (F5) lại trang đó.

  1. Các tài liệu được chia sẻ hoàn toàn MIỄN PHÍ mọi người muốn tải qua driver thì làm như hình

buoc1m

2. Với các tài liệu khóa luận chỉ có bản Preview, mọi người làm theo bước 1 rồi lấy mã (tên file) rồi gửi yêu cầu cho bọn mình qua mail: thuvien.ieit@ftu.edu.vn

Tài liệu bổ ích? Like ngay