Slam for dummies

Slam for dummies

Slam for dummies 5.00/5 (100.00%) 1 vote

SLAM (simultaneous localization and mapping) là vấn đề được biết đến phổ biến với một số ứng dụng liên quan đến điều khiển tự động. Với những người mới bắt đầu tìm hiểu về slam – hệ thống sử dụng thông tin ảnh thu được từ camera để tái tạo môi trường bên ngoài, bằng cách đưa thông tin môi trường vào một map (2D hoặc 3D); “Slam for dummies” là cuốn sách chỉ đường hoàn hảo.

Có thể bạn quan tâm

Strategic Management

Strategic Management

Strategic Management 2.78/5 (55.63%) 192 votes
Small Business Management. Launching & Growing Entrepreneurial Ventures 16E

Small Business Management. Launching &..

Small Business Management. Launching & Growing Entrepreneurial Ventures 16E 2.98/5 (59.59%) 197 votes
Small Business Management in the 21st Century

Small Business Management in the 21st Century

Small Business Management in the 21st Century 2.96/5 (59.14%) 186 votes
SIMPLE BOOKKEEPING AND BUSINESS MANAGEMENT SKILLS

SIMPLE BOOKKEEPING AND BUSINESS MANAGEMENT SKILLS

SIMPLE BOOKKEEPING AND BUSINESS MANAGEMENT SKILLS 3.01/5 (60.10%) 196 votes
Resource Management Plan Guidebook

Resource Management Plan Guidebook

Resource Management Plan Guidebook 2.95/5 (59.08%) 196 votes
Quản lý thời gian. Time Management

Quản lý thời gian. Time Management

Quản lý thời gian. Time Management 3.12/5 (62.39%) 218 votes
Production Operation Management

Production Operation Management

Production Operation Management 2.93/5 (58.63%) 219 votes
Principles of Small Business Management 5th Edition. Chapter01

Principles of Small Business Management 5th..

Principles of Small Business Management 5th Edition. Chapter01 2.98/5 (59.60%) 200 votes
Marketing Management, Millenium Edition

Marketing Management, Millenium Edition

Marketing Management, Millenium Edition 3.08/5 (61.60%) 212 votes
Operations Management

Operations Management

Operations Management 2.87/5 (57.49%) 183 votes
Operations Management sixth edition

Operations Management sixth edition

Operations Management sixth edition 3.22/5 (64.35%) 23 votes
Operations Management

Operations Management

Operations Management 3.25/5 (65.00%) 16 votes

Operations Manaagement and Supply Chain Network..

Operations Manaagement and Supply Chain Network Theory 3.00/5 (60.00%) 11 votes

Methodology for Privacy Risk Management

Methodology for Privacy Risk Management 3.00/5 (60.00%) 6 votes
Marketing   Management,  Millenium Edition

Marketing Management, Millenium Edition

Marketing Management, Millenium Edition 2.57/5 (51.43%) 7 votes
Management

Management

Management 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Leadership & Management

Leadership & Management

Leadership & Management 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Human Resource Management

Human Resource Management

Human Resource Management 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Fundamentals of Human Resource Management 4th edition

Fundamentals of Human Resource Management 4th..

Fundamentals of Human Resource Management 4th edition 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay