Tagged: Giáo trình – Slide bài giảng

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 8 – Sự trục trặc của thị trường và vai trò của chính phủ

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 8 –..

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 8 – Sự trục trặc của thị trường và vai trò của chính phủ 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 7 – Thị trường sức lao động

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 7 –..

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 7 – Thị trường sức lao động 3.80/5 (76.00%) 5 votes
Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 6 – Cạnh tranh và độc quyền

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 6 –..

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 6 – Cạnh tranh và độc quyền 3.04/5 (60.87%) 23 votes
Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 5 – Lý thuyết về hành vi của người sản xuất

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 5 –..

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 5 – Lý thuyết về hành vi của người sản xuất 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 4 – Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 4 –..

Slide Kinh tế vi mô 1 – Chương 4 – Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng 3.71/5 (74.12%) 17 votes
Slide Marketing quốc tế – Chương 8 – Chiến lược xúc tiến kinh tế

Slide Marketing quốc tế – Chương 8 ..

Slide Marketing quốc tế – Chương 8 – Chiến lược xúc tiến kinh tế 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Marketing quốc tế – Chapter 8 – Promotion & IMC Strategy

Slide Marketing quốc tế – Chapter 8 R..

Slide Marketing quốc tế – Chapter 8 – Promotion & IMC Strategy 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Marketing quốc tế – Chapter7 – Distribution channels

Slide Marketing quốc tế – Chapter7 ̵..

Slide Marketing quốc tế – Chapter7 – Distribution channels 2.00/5 (40.00%) 2 votes
Slide Marketing quốc tế – Chapter 6 – Price decision

Slide Marketing quốc tế – Chapter 6 R..

Slide Marketing quốc tế – Chapter 6 – Price decision 2.00/5 (40.00%) 2 votes
Slide Marketing quốc tế – Chapter 5 – Product decision

Slide Marketing quốc tế – Chapter 5 R..

Slide Marketing quốc tế – Chapter 5 – Product decision 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Slide Marketing quốc tế – Chapter 4 – Market Reseach

Slide Marketing quốc tế – Chapter 4 R..

Slide Marketing quốc tế – Chapter 4 – Market Reseach 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide Marketing quốc tế – Chapter 2 – Marketing plan & strategy

Slide Marketing quốc tế – Chapter 2 R..

Slide Marketing quốc tế – Chapter 2 – Marketing plan & strategy 3.00/5 (60.00%) 1 vote
Slide Kinh doanh quốc tế – Chapter 9 – Modes of entry

Slide Kinh doanh quốc tế – Chapter 9 ..

Slide Kinh doanh quốc tế – Chapter 9 – Modes of entry 3.29/5 (65.71%) 7 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay