Tagged: Khóa luận kinh doanh quốc tế

Khóa luận: Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Khóa luận: Hành vi tiêu dùng của khách h..

Khóa luận: Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Một số giải pháp phát triể..

Khóa luận: Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 1.00/5 (20.00%) 1 vote
Khóa luận: Trọng tài – phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế giữa các doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam

Khóa luận: Trọng tài – phương thức..

Khóa luận: Trọng tài – phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế giữa các doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam 2.83/5 (56.67%) 6 votes
Khóa luận: Thương mại điện tử Việt Nam, các giải pháp phát triển bền vững

Khóa luận: Thương mại điện tử Việt N..

Khóa luận: Thương mại điện tử Việt Nam, các giải pháp phát triển bền vững 2.25/5 (45.00%) 4 votes
Khóa luận: Tiềm năng phát triển mô hình nhượng quyền thương mại (Franchise) trong hệ thống kinh đồ ăn nhanh (Fastfood) tại Việt Nam KFC và bài học kinh nghiệm

Khóa luận: Tiềm năng phát triển mô hình..

Khóa luận: Tiềm năng phát triển mô hình nhượng quyền thương mại (Franchise) trong hệ thống kinh đồ ăn nhanh (Fastfood) tại Việt Nam KFC và bài học kinh nghiệm 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Hội nhập kinh tế quốc tế t..

Khóa luận: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 3.00/5 (60.00%) 1 vote
Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các liên doanh ô tô Việt Nam trong tiến trình gia nhập Afta

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng..

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các liên doanh ô tô Việt Nam trong tiến trình gia nhập Afta 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Thực trạng hoạt động kinh d..

Khóa luận: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 4.25/5 (85.00%) 4 votes
Khóa luận: Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Năng lực cạnh tranh của ngàn..

Khóa luận: Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3.00/5 (60.00%) 1 vote
Khóa luận: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hà Tây

Khóa luận: Vai trò của đầu tư trực ti..

Khóa luận: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Hà Tây 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay