Tagged: Khóa luận logistic

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN .

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa c..

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN . 3.83/5 (76.67%) 6 votes
Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận vận tải Quốc tế và thực tiễn ở Việt nam .

Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của ng..

Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận vận tải Quốc tế và thực tiễn ở Việt nam . 4.00/5 (80.00%) 3 votes
Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển trong tiến trình hội nhập

Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa..

Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển trong tiến trình hội nhập 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển vận tải hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nh..

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển vận tải hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát tr..

Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát t..

Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập 3.00/5 (60.00%) 3 votes
Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ thống trung tâm logistics của Việt Nam

Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ t..

Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ thống trung tâm logistics của Việt Nam 2.92/5 (58.40%) 162 votes
Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng..

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3.00/5 (60.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay