Tagged: Khóa luận logistic

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN .

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa c..

Khóa luận: Hợp tác về vận tải giữa các nước ASEAN . 3.91/5 (78.18%) 11 votes
Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận vận tải Quốc tế và thực tiễn ở Việt nam .

Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của ng..

Khóa luận: Bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận vận tải Quốc tế và thực tiễn ở Việt nam . 3.40/5 (68.00%) 5 votes
Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển trong tiến trình hội nhập

Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa..

Khóa luận: Phát triển vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển trong tiến trình hội nhập 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Khóa luận: Tìm hiểu về yếu tố vận tải trong logistics

Khóa luận: Tìm hiểu về yếu tố vận t..

Khóa luận: Tìm hiểu về yếu tố vận tải trong logistics 3.50/5 (70.00%) 2 votes
Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển vận tải hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nh..

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển vận tải hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam 3.00/5 (60.00%) 4 votes
Khóa luận: Hợp tác về vận tải biển trong các nước Asean.

Khóa luận: Hợp tác về vận tải biển t..

Khóa luận: Hợp tác về vận tải biển trong các nước Asean. 1.00/5 (20.00%) 1 vote
Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát tr..

Khóa luận: Dịch vụ hàng hải và phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập 3.33/5 (66.67%) 3 votes
Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát t..

Khóa luận: Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập 2.50/5 (50.00%) 4 votes
Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ thống trung tâm logistics của Việt Nam

Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ t..

Khóa luận: Chiến lược phát triển hệ thống trung tâm logistics của Việt Nam 2.93/5 (58.67%) 165 votes
Khóa luận: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt liên vận quốc tế

Khóa luận: Vận chuyển hàng hóa xuất nh..

Khóa luận: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt liên vận quốc tế 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Khóa luận: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển – Những bất cập và hướng giải quyết

Khóa luận: Giao nhận hàng hóa xuất nhập..

Khóa luận: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển – Những bất cập và hướng giải quyết 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng..

Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 3.00/5 (60.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay