Tagged: Khóa luận quản trị kinh doanh

Khóa luận: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại tập đoàn Unilever Việt Nam và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam

Khóa luận: Thực trạng hoạt động bảo..

Khóa luận: Thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại tập đoàn Unilever Việt Nam và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Khóa luận: Nguồn nhân lực và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập

Khóa luận: Nguồn nhân lực và giải pháp..

Khóa luận: Nguồn nhân lực và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Khóa luận: Thị trường trò chơi trực tuyến nhiều người chơi tại Việt Nam – hiện tại và các cơ hội trong tương lai

Khóa luận: Thị trường trò chơi trực tu..

Khóa luận: Thị trường trò chơi trực tuyến nhiều người chơi tại Việt Nam – hiện tại và các cơ hội trong tương lai 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Khóa luận: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Hoạt động nhượng quyền th..

Khóa luận: Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2.00/5 (40.00%) 1 vote
Khóa luận: Vai trò của hệ thống siêu thị trong hoạt động phân phối rau sạch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Khóa luận: Vai trò của hệ thống siêu th..

Khóa luận: Vai trò của hệ thống siêu thị trong hoạt động phân phối rau sạch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Văn hóa doanh nghiệp và thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Khóa luận: Văn hóa doanh nghiệp và thực..

Khóa luận: Văn hóa doanh nghiệp và thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần truyền thông Việt Nam 3.20/5 (64.00%) 5 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay