Tagged: Tài liệu Marketing

Slide Marketing quốc tế chương 7: Chiến lược phân phối quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 7: Chiến l..

Slide Marketing quốc tế chương 7: Chiến lược phân phối quốc tế 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế chương 6: Chiến lược giá quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 6: Chiến l..

Slide Marketing quốc tế chương 6: Chiến lược giá quốc tế 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế chương 5: Chiến lược sản phẩm quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 5: Chiến l..

Slide Marketing quốc tế chương 5: Chiến lược sản phẩm quốc tế 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế chương 4

Slide Marketing quốc tế chương 4

Slide Marketing quốc tế chương 4 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế chương 3: Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 3: Nghiên c..

Slide Marketing quốc tế chương 3: Nghiên cứu thị trường trong marketing quốc tế 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế chương 2: Môi trường marketing quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 2: Môi trư..

Slide Marketing quốc tế chương 2: Môi trường marketing quốc tế 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marke..

Đánh Cắp Ý Tưởng Những Bí Quyết Marketing Siêu Đẳng – Steal These Ideas 4.41/5 (88.15%) 27 votes
Basic Marketing Research. Building your survey

Basic Marketing Research. Building your survey

Basic Marketing Research. Building your survey 3.91/5 (78.18%) 11 votes
Kotler’s Marketing Management

Kotler’s Marketing Management

Kotler’s Marketing Management 4.60/5 (92.00%) 10 votes
Giáo trình Marketing căn bản

Giáo trình Marketing căn bản

Giáo trình Marketing căn bản 3.19/5 (63.87%) 155 votes
85 Inspiring Ways to Market Your Small Business

85 Inspiring Ways to Market Your Small Business

85 Inspiring Ways to Market Your Small Business 4.67/5 (93.33%) 9 votes
Marketing your retail store in the Internet Age

Marketing your retail store in the Internet Age

Marketing your retail store in the Internet Age 3.92/5 (78.33%) 12 votes
Slide Marketing quốc tế chương 1: Khái quát về marketing quốc tế và tổ chức công ty kinh doanh quốc tế

Slide Marketing quốc tế chương 1: Khái quá..

Slide Marketing quốc tế chương 1: Khái quát về marketing quốc tế và tổ chức công ty kinh doanh quốc tế 5.00/5 (100.00%) 5 votes
Slide Marketing quốc tế phần 2

Slide Marketing quốc tế phần 2

Slide Marketing quốc tế phần 2 4.67/5 (93.33%) 3 votes
Slide Marketing quốc tế phần 1

Slide Marketing quốc tế phần 1

Slide Marketing quốc tế phần 1 4.00/5 (80.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay