Tagged: Tài liệu Marketing

Slide Marketing toàn cầu chương 12: Các kênh phân phối Marketing toàn cầu và phân phối vật chất

Slide Marketing toàn cầu chương 12: Các kên..

Slide Marketing toàn cầu chương 12: Các kênh phân phối Marketing toàn cầu và phân phối vật chất 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Marketing toàn cầu chương 11: Các quyết định về giá

Slide Marketing toàn cầu chương 11: Các quy..

Slide Marketing toàn cầu chương 11: Các quyết định về giá 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide Marketing toàn cầu chương 10: Các quyết định về sản phẩm và thương hiệu trong Marketing toàn cầu

Slide Marketing toàn cầu chương 10: Các quy..

Slide Marketing toàn cầu chương 10: Các quyết định về sản phẩm và thương hiệu trong Marketing toàn cầu 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Slide Marketing toàn cầu chương 9: Những chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu

Slide Marketing toàn cầu chương 9: Những ch..

Slide Marketing toàn cầu chương 9: Những chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Slide Marketing toàn cầu chương 7: Phân đoạn, lựa chọn thị trường,mục tiêu và định vị

Slide Marketing toàn cầu chương 7: Phân đo..

Slide Marketing toàn cầu chương 7: Phân đoạn, lựa chọn thị trường,mục tiêu và định vị 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Marketing toàn cầu chương 1: Giới thiệu về marketing toàn cầu

Slide Marketing toàn cầu chương 1: Giới thi..

Slide Marketing toàn cầu chương 1: Giới thiệu về marketing toàn cầu 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Facebook Marketing All-in-one for Dummies

Facebook Marketing All-in-one for Dummies

Facebook Marketing All-in-one for Dummies 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả

Các kỹ năng Tiếp thị hiệu quả 3.79/5 (75.71%) 14 votes
Slide Marketing căn bản: Chương 3: Nghiên cứu thị trường

Slide Marketing căn bản: Chương 3: Nghiên c..

Slide Marketing căn bản: Chương 3: Nghiên cứu thị trường 5.00/5 (100.00%) 3 votes
Slide Marketing căn bản: Chương 2: Môi trường Marketing

Slide Marketing căn bản: Chương 2: Môi trư..

Slide Marketing căn bản: Chương 2: Môi trường Marketing 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Slide Marketing căn bản: Chương 1: Tổng quan về Marketing

Slide Marketing căn bản: Chương 1: Tổng qua..

Slide Marketing căn bản: Chương 1: Tổng quan về Marketing 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Bộ slide bài giảng Marketing căn bản

Bộ slide bài giảng Marketing căn bản

Bộ slide bài giảng Marketing căn bản 4.45/5 (89.09%) 11 votes
Slide Marketing căn bản

Slide Marketing căn bản

Slide Marketing căn bản 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Bài giảng môn Marketing căn bản

Bài giảng môn Marketing căn bản

Bài giảng môn Marketing căn bản 5.00/5 (100.00%) 6 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay