Tagged: Tài liệu Tài chính – Ngân hàng

Vocabularies – Banking

Vocabularies – Banking

Vocabularies – Banking 3.29/5 (65.71%) 7 votes
Bộ đề tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

Bộ đề tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

Bộ đề tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng 4.29/5 (85.71%) 7 votes
Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài ch..

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài chính doanh nghiệp 1.00/5 (20.00%) 1 vote
Slide Tài chính tiền tệ chương 5: Ngân hàng thương mại

Slide Tài chính tiền tệ chương 5: Ngân h..

Slide Tài chính tiền tệ chương 5: Ngân hàng thương mại 2.00/5 (40.00%) 2 votes
Slide Tài chính tiền tệ chương 2: Lãi suất và giá trị thời gian của tiền

Slide Tài chính tiền tệ chương 2: Lãi su..

Slide Tài chính tiền tệ chương 2: Lãi suất và giá trị thời gian của tiền 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Slide Tài chính tiền tệ chương 1 : Đại cương về tiền tệ

Slide Tài chính tiền tệ chương 1 : Đại..

Slide Tài chính tiền tệ chương 1 : Đại cương về tiền tệ 4.00/5 (80.00%) 2 votes
Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Ngân hàng trung ương và các chính sách tiền tệ

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Ngân h..

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Ngân hàng trung ương và các chính sách tiền tệ 3.00/5 (60.00%) 2 votes
Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài ch..

Slide Tài chính tiền tệ chương 7: Tài chính doanh nghiệp 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Slide Tài chính tiền tệ chương 3: Thị trường tài chính

Slide Tài chính tiền tệ chương 3: Thị tr..

Slide Tài chính tiền tệ chương 3: Thị trường tài chính 4.00/5 (80.00%) 1 vote

Tài liệu bổ ích? Like ngay