Tagged: việt nam

Khóa luận: Ứng dụng UCP 500 trong giải quyết tranh chấp phát sinh trong thanh toán tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Khóa luận: Ứng dụng UCP 500 trong giải qu..

Khóa luận: Ứng dụng UCP 500 trong giải quyết tranh chấp phát sinh trong thanh toán tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 1.00/5 (20.00%) 2 votes
Khóa luận: Thương mại điện tử – Thực trạng ứng dụng trong ASEAN và một số gợi ý cho Việt Nam

Khóa luận: Thương mại điện tử –..

Khóa luận: Thương mại điện tử – Thực trạng ứng dụng trong ASEAN và một số gợi ý cho Việt Nam 1.00/5 (20.00%) 1 vote
Khóa luận: Chống phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Khóa luận: Chống phá giá trong thương m..

Khóa luận: Chống phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn Việt Nam 4.50/5 (90.00%) 4 votes
Khóa luận: Trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc thực trạng và giải pháp

Khóa luận: Trao đổi hàng hóa giữa các t..

Khóa luận: Trao đổi hàng hóa giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc thực trạng và giải pháp 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Thực trạng và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình cổ phần hoá – lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

Khóa luận: Thực trạng và phương pháp x..

Khóa luận: Thực trạng và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình cổ phần hoá – lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Phát triển thương hiệu hàng xuất khẩu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Khóa luận: Phát triển thương hiệu hàng..

Khóa luận: Phát triển thương hiệu hàng xuất khẩu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Khóa luận: Tác động kinh tế của hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đến khả năng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

Khóa luận: Tác động kinh tế của hiệp..

Khóa luận: Tác động kinh tế của hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ đến khả năng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam 4.33/5 (86.67%) 3 votes
Khóa luận: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang EU

Khóa luận: Một số giải pháp đẩy mạn..

Khóa luận: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang EU 2.00/5 (40.00%) 4 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay