Tagged: việt nam

Khóa luận: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa cả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

Khóa luận: Hoàn thiện hoạt động xúc ti..

Khóa luận: Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa cả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 4.00/5 (80.00%) 1 vote
Khóa luận: Phát triển thị trường xuất khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Khóa luận: Phát triển thị trường xuất..

Khóa luận: Phát triển thị trường xuất khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 5.00/5 (100.00%) 1 vote
Khóa luận: Vai trò của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Khóa luận: Vai trò của hệ thống ngân h..

Khóa luận: Vai trò của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Khóa luận: Văn hoá kinh doanh các nước Scandinavia và cơ hội giao thương của Việt Nam

Khóa luận: Văn hoá kinh doanh các nước Sc..

Khóa luận: Văn hoá kinh doanh các nước Scandinavia và cơ hội giao thương của Việt Nam 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Khóa luận: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB)

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp phá..

Khóa luận: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB) 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Khóa luận: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN

Khóa luận: Tác động của việc Trung Qu..

Khóa luận: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN 4.00/5 (80.00%) 4 votes
Khóa luận: Nâng cao khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Nâng cao khả năng đáp ứng c..

Khóa luận: Nâng cao khả năng đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Khóa luận: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam

Khóa luận: Tác động của việc Trung Qu..

Khóa luận: Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 3.75/5 (75.00%) 4 votes
Khóa luận: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa vả nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Khóa luận: Nâng cao năng lực cạnh tranh c..

Khóa luận: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa vả nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 4.67/5 (93.33%) 3 votes
Khóa luận: Cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO.

Khóa luận: Cơ hội và thách thức của ng..

Khóa luận: Cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO. 5.00/5 (100.00%) 2 votes
Khóa luận: Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp.

Khóa luận: Quản lý nhà nước về vốn h..

Khóa luận: Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp. 4.33/5 (86.67%) 3 votes

Tài liệu bổ ích? Like ngay